+ صلوات یوسف
« اللهم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم » شهید یوسف صلوات می فرستد … صلوات می فرستد شاید قلبمان چشم بگشاید … صلوات می فرستد شاید معبودمان را بیابیم … صلوات می فرستد شاید از لجنزار دنیا کنده شویم … صلوات می فرستد شاید بالهای پروازمان را بیابیم … صلوات می فرستد شاید عشق ؛ کینه و حسد و ریا و دشمنی و نفاق را در ما بخشکاند … صلوات می فرستد که بمیرد اندیشه ای که بدخواهِ دین است … که هَرَس شود باغی که تنها یک درختش با خونِ او جان گرفته و چون او ، و چون یوسف ، چه بسیار بودند و هستند … چه بسیار بودند و هستند قلب هایی که چیزی را از برای خود نمی خواستند و تمام وجودشان یکسره نور ایمان به معشوق است یوسف عاشقانه خود را به دست شهادت سپرد و چه لذتی از دیدار و وصل جانان بالاتر ؟! او تن خود را بی هیچ واهمه رها کرد و با شوقی صد چندان از قفس پرید ، راه ، همواره روشن است . وبه رسم شهید دائم الذکر ودائم الصلوات ا للهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم


جمعه 15 آبان 1394

عنوان آخرین یادداشتها